Nieuwe NMI gedragsregels

Vanaf 1 mei aanstaande gelden voor NMI mediators nieuwe gedragsregels. Mediations die al zijn gestart voor 1 mei a.s. vallen nog onder de NMI gedragsregels 2001. Voor mediations die starten na 1 mei a.s. gelden de NMI gedragsregels 2011.

Aanleiding voor het wijzigen van de gedragsregels is, onder andere, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mediation (zoals bijvoorbeeld online mediation), nieuwe tuchtrechtspraak en de Europese Mediationrichtlijn.

Er zijn inhoudelijke en tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
Ik beperk me tot de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.
De belangrijkste wijzigingen zijn toevoeging van een gedragsregel met betrekking tot:

  • beroepsethiek en integriteit (gedragsregel 1);
  • transparantie (gedragsregel 2);
  • partijautonomie (gedragsregel 3).

Bovenstaande punten zijn naast vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid belangrijke uitgangspunten van mediation. Het is dan ook niet vreemd dat ze aan de gedragsregels zijn toegevoegd.
Daarnaast is een belangrijke wijziging dat de mediator een vast bedrag voor de mediation mag afspreken. Dit is onder de oude gedragsregels niet toegestaan.

Abonneer op deze blog