Opstelten wil mediation bevorderen. Lees hier hoe.

Innovatieagenda rechtsbestelMinister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat geschiloplossing voor de burger beter gaat verlopen. In de Innovatieagenda rechtsbestel staat beschreven hoe de minister dat wil gaan doen.

Eén van de punten is het nemen van maatregelen die mediation moeten gaan bevorderen. Dat juich ik dat uiteraard toe.

Mediation als normale stap

De minister vindt mediation belangrijk omdat burgers dan zelf bijdragen aan een voor hen goede oplossing van het conflict. Dit is ook de kern van het succes van mediation. In de praktijk blijkt dat deze oplossingen vaak duurzamer zijn dan een uitspraak van de rechter.

Om mediation te stimuleren gaat de minister via gerichte campagnes ervoor proberen te zorgen dat mediation een normale stap wordt in geschiloplossing. Zoals je nu bij een conflict denkt “Ik bel mijn advocaat.”, zou het mooi zijn als je eerst denkt “Kunnen we hier ook met behulp van mediation uitkomen?”

Wettelijk register voor mediators

In 2014 moet er een wettelijk register zijn voor mediators. Op dit moment mag iedereen zich mediator noemen, het is geen beschermd beroep. Op het moment dat het wettelijk register er is, moet je als mediator aan objectieve kwaliteitseisen voldoen, voordat je jezelf mediator mag noemen. Als NMI mediator ben ik ingeschreven in het NMI register. Dit is een vrijwillige registratie. Om in dit register te worden opgenomen moet een mediator ook aan objectieve kwaliteitseisen voldoen.

Juiste stimulans?

Ondanks de bezuinigingen in de gefinancierde rechtsbijstand zal de eigen bijdrage voor mediation niet worden verhoogd, maar juist worden verlaagd. In combinatie met de verhoging van de eigen bijdrage voor een advocaat, zullen mensen sneller geneigd zijn om mediation te proberen.

Het is mooi dat mediation wordt gestimuleerd. De vraag is alleen of deze stimulans de juiste is. Mensen worden op deze manier toch min of meer gedwongen om aan een mediation deel te nemen in plaats van naar de rechter te stappen. Omdat ze dit laatste niet kunnen betalen. Eén van de pijlers van mediation is vrijwilligheid. Als mensen aan mediation deelnemen omdat ze de gang naar de rechter niet kunnen betalen, kun je je afvragen in hoeverre de deelname vrijwillig is. Daar komt bij dat niet alle conflicten geschikt zijn om met behulp van mediation op te lossen.

Online mediation

De minister vindt digitalisering in het rechtsbestel belangrijk en neemt daar ook concrete stappen voor. Ook voor mediation is digitalisering een waardevol instrument. Daarom wordt er in het eerste kwartaal van 2012 gesproken met marktpartijen over online mediation.
Ook dit juich ik als gecertificeerd online mediator toe. Online mediation is een nieuwe tak van sport, en gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen.

Abonneer op deze blog