Mediation en de overheid

Nieuws dat de gemoederen in mediationland bezig houdt, is de opmerking van Achmea, dat mediation deel uit zou moeten maken van de bezwaarschriftprocedure bij overheidsinstanties.
Achmea stelde dit op een congres over mediation.
Wanneer je een bezwaarschrift indient, start een juridische procedure. Als je als burger een bezwaarschrift indient, wil je daar voornamelijk mee aangeven, dat je ergens niet tevreden over bent. En zoals de directeur van Achmea Claims Organisatie terecht opmerkt is erkenning van iemands probleem één van de belangrijkste voorwaarden om een conflict op te kunnen lossen.

Ik kan niet anders dan beamen dat mediationvaardigheden, of zelfs mediation, al vroeger in een proces van onenigheid kan worden ingezet, dan dat nu gebeurt. Een juiste inzet van deze vaardigheden kan ervoor zorgen dat verharding van een conflict wordt voorkomen. Het kost op deze manier minder tijd, energie en geld om tot een oplossing te komen. En daar heeft iedereen belang bij.
Natuurlijk zal het niet in alle gevallen lukken om tot een overeenkomst te komen. Soms hebben partijen, bijvoorbeeld, belang bij een uitspraak van de rechter.

Wat mij verbaast, is dat het idee om mediation deel uit te laten maken van de bezwaarschriftprocedure, wordt gepresenteerd als iets nieuws. Want dat is niet het geval.
De provincie Overijssel hanteert al bijna 10 jaar de door hen ontwikkelde “methode Overijssel”.
Kort gezegd houdt dit in dat de medewerkers van de provincie direct telefonisch contact met een burger opnemen nadat er een bezwaarschrift of klacht is ingediend.
Men gaat dus niet automatisch het juridische traject in, maar gaat eerst met elkaar praten en kijken of het kan worden opgelost.
De methode Overijssel wordt al een aantal jaren met succes toegepast.

Het is mooi dat Achmea mediation actief promoot en inzet, dat zouden meer bedrijven moeten doen. Ook voor overheden ligt hier een mooie taak. Maar er zijn dus ook overheden die al op deze manier werken.

Wil je meer lezen over de “methode Overijssel”, lees dan “Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen.” van Jan Brouwer en Anneke de Koning. Als je NMI-mediator bent kun je het met korting bestellen, omdat het deel uitmaakt van de NMI kennisreeks.

Abonneer op deze blog