Abonneer op deze blog

Triggeren de #TruefSelfie weken jouw zoon of dochter? 

Deze maand is er op tv veel aandacht voor psychische ziekten.
Daar heb ik al eerder een blog over geschreven.
De programma’s geven een kijkje in het dagelijks leven van jongeren met een psychische ziekte. Ik vind het supersterk van de betrokken jongeren dat ze hun ervaringen zo zichtbaar durven delen.

De programma’s zijn een erkenning voor jongeren die weten dat ze ziek zijn. En een hérkenning voor jongeren die deze gevoelens ook hebben. Dat is natuurlijk heel fijn! Maar dit heeft ook een keerzijde.
Wat namelijk opvalt is dat het kijken van deze programma’s de negatieve gevoelens (extra) kunnen triggeren. Jongeren die deze programma’s kijken en heel veel (h)erkenning ervaren kunnen erg geconfronteerd worden met hun eigen gevoelens. Dat is heel logisch, maar niet in alle gevallen handig.

Wees als ouder hier alert op. Merk je dat de programma’s een negatief effect op jouw kind hebben, ga dan het gesprek aan. Waarom wil jouw kind graag deze programma’s graag zien? Bespreek of het verstandig is om te kijken als dit het effect is. 

Als jouw tiener ondanks de triggers toch graag wil kijken omdat bijvoorbeeld herkenning heel belangrijk is, bespreek dan samen hoe je ervoor kunt zorgen dat de triggers de situatie van jouw kind niet verergeren. Een optie is om samen te kijken en het na te bespreken. Hoe ervaart je kind wat hij of zij heeft gezien?

Hoe merk je of de programma’s jouw kind triggeren?

Hij of zij

 • trekt zich terug.
 • wordt somberder.
 • praat er veel over.
 • beschadigt zichzelf meer.
 • heeft meer suïcidale gedachten.
 • vindt zichzelf een aansteller.

Als jouw kind extra wordt getriggerd door deze programma’s, en samen erover praten niet genoeg helpt, neem dan contact op met de behandelaar. 

Is er geen behandelaar en twijfel je over wat nu de verstandigste zet is, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op. Ik denk graag met je mee.

Waarom zijn de #TrueSelfie weken zo belangrijk?

Wat een goed initiatief van de NPO om een paar weken structureel aandacht te gaan besteden aan psychische problemen bij jongeren.

Depressie en zelfmoord-geachten maken daar een namelijk groot deel van uit.

Even een paar cijfers om duidelijk te maken hoe nodig het is om hier aandacht aan te besteden.

 • 11% van de jongeren denkt wel eens aan zelfmoord.
 • Dat is zelfs 50% onder de LHBT-jongeren.
 • 1 op de 14 jongeren doet een zelfmoordpoging/ beschadigt zichzelf.
 • Er zijn 121 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 10-25 jaar.
 • (9 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 10-15 jaar.)
 • (39 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 15-20 jaar.)

Het aantal suïcides neemt met de leeftijd toe. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om jongeren zo jong mogelijk al te begeleiden als ze depressief zijn of zelfmoordgedachten hebben. Begeleiding kan ervoor zorgen dat de gedachten beheersbaar blijven. Dan is de kans op een daadwerkelijke suïcide minder groot.

Ik ben dan ook echt blij dat er nu extra aandacht voor is.

Armen die om benen zijn geslagen Lees verder

Help! Mijn tiener is depressief…en ik dan?

Als er een kind in het gezin depressief is, dan trekt dat een zware wissel op het hele gezin. Dan kun je het gevoel hebben dat jullie verdrinken in wat er gaande is. Alles draait om de depressieve tiener en je doet je best om hem of haar te ondersteunen. Je wil alles volgens het boekje te doen zodat je tiener zich zo snel mogelijk beter voelt.

Maar je bent ook een mens, met gevoelens. Je bent moe. Misschien voel je je schuldig of machteloos. Het is belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen.

Hoe zorg je goed voor jezelf?

 • Zorg dat je kunt ontladen. Door bijvoorbeeld te praten of te sporten.
 • Zorg dat je jezelf blijft opladen door leuke dingen te doen. Dit ontspant en zorgt ervoor dat het jou niet teveel wordt.
 • Je mag ook je eigen grenzen aangeven naar je kind.
 • Vraag hulp aan anderen als het je teveel wordt.

Op depressie en suïcide rust helaas nog steeds een taboe, dus je kunt niet altijd praten met iemand in je omgeving. En soms is het ook juist fijn om met iemand te praten die net wat verder weg staat, die zonder oordeel over jou of over je kind luistert en kan meedenken. Dan ben je van harte welkom bij mij.

Help! Mijn tiener is depressief. Wat nu?

Heb je het idee dat jouw kind depressieve gevoelens heeft, depressief is of heeft je tiener de diagnose? Wat kun jij als ouder dan doen?

 

Het allerbelangrijkste is om contact te blijven houden of te maken.

 

Hoe houd je dat contact?

 • Voorkom dat je tiener geïsoleerd raakt door samen iets te ondernemen. Kies iets waar hij nog plezier in heeft. Kies vooral ook iets waardoor je kind niet alleen maar binnenzit.
 • Vertel dat hoe je tiener zich voelt en gedraagt geen invloed heeft op de band die jullie hebben. Je blijft van hem houden.
 • Het is fijn als je je tiener kunt bewegen om tegen je te praten, maar het hoeft niet, soms is samen zijn al genoeg.
 • Als het lukt om te praten, luister dan vooral actief.
 • Goed bedoelde adviezen als “ga sporten, daar ga je je beter van voelen” werken averechts. Vraag liever aan je tiener waarvan hij denkt dat hij zich beter gaat voelen.
 • Laat je tiener zichzelf zijn. Accepteer hoe moeilijk soms ook, dat hij bv nergens toe komt, dat hij zich niet kan concentreren of dingen vergeet. Iemand die depressief is weet zelf heel goed wat hij allemaal “fout” doet, als jij als ouder dat bevestigt is dat extra moeilijk.

Contact houden zorgt er ook voor dat je in de gaten kunt houden of je tiener last heeft van suïcidale gedachten. Vraag daar eens naar. De vraag “Denk je wel eens aan zelfmoord?” is een moeilijke vraag voor ouders. Maar hij is zo belangrijk! Je wil niet dat het antwoord op die vraag “ja” is, maar als dat wel zo is kun je direct hulp inschakelen.

Soms lukt het contact maken of houden niet (meer), dan is het fijn als er iemand jullie even helpt om weer op hetzelfde spoor te komen. Ook bij suïcidale gedachten kan ik jullie helpen om hiermee om te gaan in het dagelijks leven.

Help! Is mijn tiener depressief?

In het lichaam van een tiener verandert er tijdens de pubertijd heeft veel. Hun hersenen zijn zich nog aan het ontwikkelen en de hormonen gieren door hun lichaam. Dit zorgt er ook voor dat hun gedrag verandert. Dit maakt dat depressieve gevoelens bij tieners lastiger zijn te herkennen.

Wat is een depressie?

Een depressie is een ziekte die stemming en gevoelens raakt. Degene die de klachten heeft voelt zich somber, lusteloos, en kan niet echt meer genieten. Als deze gevoelens langer dan 2 weken aanhouden, dan kán er sprake zijn van een depressie.

Hoe kun je als ouder een depressie herkennen bij je tiener?

Hieronder staan klachten die je als ouder bij je tiener zou kunnen herkennen, dit zijn níet alle klachten van een depressie.

Je merkt dat je tiener:

 • zich somber voelt.
 • niks leuk vindt.
 • moe is. Als gevolg van slecht slapen of van heel veel slapen.
 • concentratieproblemen heeft.
 • angstig is.
 • veel huilt.
 • snel boos of geïrriteerd is.
 • veel of juist weinig eet.
 • bepaalde lichamelijke klachten als een droge mond, onverklaarbare pijn, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn heeft.

Als je een aantal van deze klachten herkent en ze houden langer dan 2 weken aan, ga dan het gesprek aan met je tiener en bepaal samen of het nodig is om hulp in te schakelen.

Nogmaals het herkennen van een depressie is bij tieners heel lastig. Het feit dat je deze blog leest, geeft al aan dat je als ouder goed bezig bent.

Mocht je vragen hebben of willen overleggen, dan denk ik graag met je mee.

Jij praat zo hard!

Twee houten poppetjes die met elkaar praten.

Hoe spreek je je tiener aan op zijn of haar gedrag zonder dat het leidt tot ruzie?

In de meeste gevallen spreken we iemand aan op zijn gedrag door middel van de
jij-boodschap.

“Jij praat zo hard als je aan het telefoneren bent.”
De ander voelt zich aangevallen en er ontstaat een (begin van een) ruzie.

Bij het gebruik van de ik-boodschap, vertel je iemand wat zijn of haar gedrag met jou doet.
“Ik kan me niet goed concentreren als jij hard praat wanneer je aan de telefoon bent.”

Door middel van de ik-boodschap kun je op een duidelijke manier je mening en gevoelens verwoorden naar je tiener. En als je dat op een goede manier doet, zal je tiener zich minder snel aangevallen of gekwetst voelen.

Bij de ik-boodschap ligt de nadruk op het vertellen van je eigen gevoelens en mening. Het gaat er dus om “hoe ik iets ervaar”.

Kenmerken van een ik – boodschap:

 • Zeg wat je denkt en voelt.
 • Aangeven dat het probleem bij jezelf ligt, dus niet de ander beschuldigen. Hierdoor roep je minder weerstand en opstandigheid op.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoel en erop vertrouwen dat de ander rekening met je wil houden.

Als je op deze manier met je tiener praat zal hij of zij sneller begrip op kunnen brengen voor jouw standpunt en er eerder voor openstaan om rekening met je te houden.

 

Ik ben boos!


Herken je dit? Er is iets voorgevallen tussen jou en je tiener, maar alleen puur het probleem oplossen is niet voldoende. Je wil dat je tiener ook weet hoe boos of teleurgesteld je bent.

Emoties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een ruzie. Voor jullie allebei geldt dat je ruimte in je hoofd nodig hebt om over oplossingen na te denken. Om die ruimte te krijgen moeten de emoties eerst worden uitgesproken.

Hoe bespreek je emoties met elkaar?

 • Luister actief (Lees hier meer over in de blog “Goed communiceren? Luister actief!”).
 • Erken gevoelens door oh…, hmmmm, ja, ja te zeggen.
 • Benoem de gevoelens van de ander.
 • Ga na of je het juiste gevoel heb benoemd.

Bijvoorbeeld: Ik merk dat je het niet gemakkelijk vindt om hierover te praten. Klopt dat? Of: Het maakt je boos he?

Op deze manier krijgt de ander het gevoel dat je zijn of haar emoties hebt gehoord, en dat je hebt begrepen hoe belangrijk het voor hem of haar is.

Daarna kun je door middel van de ik-boodschap vertellen hoe het voor jou was.

Dit zorgt ervoor dat de ander de emoties los kan laten en over het inhoudelijke probleem kan praten.

 

 

 

Goed communiceren? Luister actief!


Als je leest “actief luisteren” denk je vast “oh, dat doe ik al”.

Maar wat is actief luisteren eigenlijk? Als je actief luistert, luister je onbevooroordeeld, open, geïnteresseerd, geconcentreerd, betrokken en nieuwsgierig.

Natuurlijk ben je geïnteresseerd in en betrokken bij je tiener. En ben je nieuwsgierig naar wat er in zijn of haar hoofd omgaat. Maar geconcentreerd luisteren is in een gezinssituatie soms best lastig.

Vaak is het zo dat als je tiener je iets vertelt, je in je hoofd nog met andere dingen bezig bent, en dat is heel normaal.

Het kan ook zo zijn dat je wel luistert, maar eigenlijk wacht totdat je tiener is uitgepraat. Je hebt je reactie op het verhaal van de ander namelijk al in je hoofd.

Op deze manier ben je niet met je volle aandacht bij wat je tiener je vertelt, en zul je informatie missen. Je tiener voelt ook dat je niet actief luistert en raakt geïrriteerd.

Hoe luister je actief?

Je kunt zowel non-verbaal als verbaal laten zien dat je actief luistert.
Non-verbaal door:

 • gebruik te maken van je gelaatsuitdrukkingen (glimlachten, fronsen),
 • oogcontact te maken,
 • en door gebruik te maken van lichaamstaal (knikken met je hoofd, naar iemand toebuigen).

Verbaal:

 • door aanmoedigende woorden te gebruiken als ok, ja ja, oh ja, hmmm. Hiermee stimuleer je de ander om door te praten.

Doel van actief luisteren is om te na te gaan of de gedachten en gevoelens van je tiener goed zijn overgekomen bij jou. Als dat niet zo is dan kunnen die misverstanden weer recht worden gezet.