Co-mediation

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om tijdens een mediation met twee mediators aanwezig te zijn.
Het voordeel hiervan is dat er twee personen zijn die naar uw verhaal luisteren. Zij doen dat ieder vanuit hun eigen expertise.
Wanneer het inschakelen van een co-mediator wenselijk is tijdens uw mediation, dan wordt dit altijd eerst met u overlegd.
Aan co-mediation zijn extra kosten verbonden.

Incidenteel kan het voorkomen dat er twee mediators bij de mediation aanwezig zijn in het kader van opleiding of intervisie. Hierover zult u van te voren worden geïnformeerd. In deze gevallen heeft co-mediation geen invloed op de kosten.