Hoe verloopt een mediationproces?

Tijdens het eerste contact met mij bespreken we om wat voor conflict het gaat. Daarnaast wordt besproken of beide betrokkenen openstaan voor mediation. Als dat het geval is, wordt er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u een concept-mediationovereenkomst.
Deze informatie neem ik tijdens het intakegesprek met u door. U kunt dan ook alle vragen stellen die u heeft.

Het intakegesprek duurt ongeveer een half uur. Tijdens het intakegesprek wordt de mediationovereenkomst getekend.

Het uitgangspunt is dat u tegelijk met de andere betrokkene komt voor het intakegesprek. Het is in bepaalde gevallen mogelijk om een caucus-gesprek te voeren. Dit betekent dat ik met elke betrokkene apart een gesprek voert. De afzonderlijke gesprekken zijn qua tijdsduur hetzelfde.

Het is in principe niet de bedoeling dat er anderen meekomen, zoals ondersteuners (bv partners of familie) of deskundigen (bv advocaten). Uitzonderingen hierop zijn in overleg mogelijk.
Vanzelfsprekend mogen ondersteuners of deskundigen wel buiten de mediationruimte op u wachten.

De eerste mediationbijeenkomst kan aansluitend aan het intakegesprek plaatsvinden, maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Een mediationbijeenkomst duurt gemiddeld twee uur.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het conflict en het verloop van de mediation.

Wanneer u tot een oplossing voor het conflict komt, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.