Hoe werkt online mediation?

Op het moment dat u uw conflict via online mediation op wil lossen, dan neemt u telefonisch of via de mail contact met me op. Vervolgens heb ik met beide partijen (telefonisch) contact om de praktische zaken door te nemen zoals:

  • commitment van beide partijen; “Is (online) mediation echt wat u wil?;
  • uitleg over online mediation;
  • financiën.

Daarna stuur ik u de mediationovereenkomst toe. Zodra ik die ondertekent terug heb, kan de mediation van start gaan.

We communiceren dan in principe alleen via het forum in de beveiligde omgeving van Juripax. U ontvangt een uitnodiging per mail om u te registreren. Na de registratie vult u het intakeformulier in. Naar aanleiding van de informatie uit het intakeformulier gaan we, via het forum, dieper op het conflict in.

Op het moment dat u tot een oplossing bent gekomen, worden de afspraken (net als bij traditionele mediation) vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Gaat het u te ver gaan om de hele mediation online te doen, dan is er ook de mogelijkheid om alleen de intake online te doen. Daarna gaan we met elkaar aan tafel te gaan zitten om tot een oplossing voor het conflict te komen.

Door de online intake heb ik direct een goed beeld van wat er speelt en kunnen we meteen op de inhoud ingaan. Dit bespaart tijd en daardoor ook geld.