Waarom kiezen voor online mediation?

De voordelen van online mediation zijn dat:

  • u op elk moment en op elke plaats kunt reageren op hetgeen wordt besproken over uw conflict;
  • het u tijd en geld bespaart, doordat u geen vrije dagen hoeft op te nemen en geen oppas hoeft te regelen;
  • u geen reistijd heeft naar en van de mediationbijeenkomst;
  • het goedkoper is doordat uit onderzoek blijkt dat bij een online mediation 30% minder tijd nodig is voor het komen tot een oplossing;
  • het handig is als partijen geografisch niet bij elkaar in de buurt zijn;
  • als partijen niet met elkaar aan tafel willen zitten, maar toch samen tot een oplossing moeten komen, dit kan via het online forum;
  • als er sprake is van fysieke beperkingen mediation toch plaats kan vinden;
  • als het geldbedrag dat met het conflict is gemoeid te laag is om een advocaat in te schakelen, er toch over een oplossing voor het conflict kan worden gesproken onder begeleiding van een deskundige mediator.

Is een of meer van deze punten op uw situatie van toepassing? Neem dan vrijblijvend contact met me op.