Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een deskundige en onafhankelijke mediator betrokkenen (weer) met elkaar in gesprek brengt.
Door met elkaar in gesprek te gaan en uw beider wensen en belangen te inventariseren, komt u tot afspraken waar u het samen over eens bent. Dit zorgt ervoor dat de afspraken ook in de praktijk stand houden.
De mediator zal dit proces op een neutrale manier begeleiden.

Uitgangspunten bij mediation zijn:

  • inspanningsverplichting: aan de basis van de start van een mediation staat de toezegging van betrokkenen naar elkaar en naar de mediator om zich in te spannen voor het zoeken naar een oplossing;
  • vrijwilligheid: u kunt niet worden gedwongen om mee te werken aan een mediation, en u kunt er op elk gewenst moment weer mee stoppen;
  • vertrouwelijkheid: zowel de mediator als de betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat alles dat tijdens de mediation wordt besproken binnenskamers blijft. Het is mogelijk om afwijkende afspraken te maken. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor evt. derden (bv een accountant of advocaat).

Deze uitgangspunten, en andere zaken, worden voor aanvang van de mediation vastgelegd in een mediationovereenkomst, die door de betrokkenen en de mediator wordt ondertekend.

Mediation is toekomstgericht. Dat wil zeggen dat er in verhouding weinig tijd wordt besteed aan het verleden, maar dat u zich vooral gaat richten op hoe u samen het conflict kunt oplossen.