Wat is online mediation?

Bij traditionele of face-tot-face mediation vindt de mediation plaats in een ruimte waar beide partijen met elkaar en de mediator aanwezig zijn. Bij online mediation vindt, in principe, al het contact plaats via een beveiligde forum van Juripax. Partijen en de mediator sturen berichten naar elkaar op een forum. Er is dus geen “live” chat.

Verschil met traditionele mediation

Online mediation verschilt van traditionele mediation doordat alle communicatie via de mediator verloopt. Als partijen met elkaar aan tafel zitten vertellen ze hun mening aan elkaar, nu schrijft u uw mening aan de mediator. De mediator bekijkt of de berichten één op één naar de andere partij kunnen worden gestuurd of dat het proces beter zal verlopen als de boodschap op een andere manier wordt geformuleerd. Dit noemen we a-synchrone communicatie.

Voor traditionele mediation geldt dat ver geëscaleerde conflicten in principe niet in aanmerking komen voor mediation. Uit onderzoek is gebleken dat dit soort conflicten wel geschikt zijn voor online mediation, juist omdat men dan niet met elkaar om de tafel zit.

Alleen online intake

Vindt u het te ver gaan om de hele mediation online te doen, dan is er ook de mogelijkheid om alleen de intake online te doen en daarna met elkaar aan tafel te gaan zitten om tot een oplossing voor het conflict te komen. Door de online intake heb ik direct een goed beeld van wat er speelt en kunnen we meteen op de inhoud ingaan. Dit bespaart tijd en daardoor ook geld.

Met het aanbieden online mediation loopt Equilon mediation voorop in Nederland. Er is een beperkt aantal gecertificeerde online mediators in Nederland en daar ben ik er een van.