Voor ouders

Veel voorkomende gevoelens in deze situatie zijn gevoelens van verdriet, schaamte, van “waar ben ik de fout in gegaan?”, van “ik kan het wel verklaren want dit heb ik fout gedaan.” boosheid en machteloosheid.

Deze gevoelens zijn ook heel begrijpelijk. Maar in vrijwel alle gevallen zijn schaamte en een schuldgevoel dat je iets fout hebt gedaan niet terecht.
We voeden onze kinderen op met liefde en naar beste kunnen, maar we hebben niet alles in de hand.

Het feit dat je hulp zoekt voor jullie tiener maakt je juist een goede ouder. Je helpt jullie tiener met het achterhalen wat hij of zij nodig heeft.
Goed dat je deze stap zet! Ik ben jullie hand op de schouder in deze lastige periode.

Ik kijk naar de specifieke behoeften van jullie zoon of dochter, en pas daar mijn aanpak op aan. Uiteraard houd ik daarbij ook in mijn achterhoofd wat nodig is voor het gezin.

Enkele voorbeelden van wat ik kan betekenen voor jullie en jullie tiener:

  • Samen werken aan een helpende mindset.
  • Sombere gevoelens een plaats geven en ze niet het hele leven laten beïnvloeden.
  • Leren omgaan met zelfmoordgedachten.
  • Het leren herkennen en uiten van gevoelens.
  • Advies geven, ondersteuning bieden, bemiddelen bij de communicatie binnen het gezin.
  • Begeleiding bij de communicatie met school en/of mentor.
  • Leren omgaan met hoogsensitiviteit in het dagelijks leven.
  • Ondersteuning bieden als het gaat om anders zijn (bijvoorbeeld hoogbegaafdheid).
  • Jullie tiener helpen in de omgang met vriendjes en vriendinnetjes/ klasgenoten.

Ik zal jullie tiener zoveel mogelijk stimuleren en leren om zelf de stappen te ondernemen die nodig zijn. Daarbij fungeer ik als hand op de schouder. Zo nodig kan ik jullie zoon of dochter ook bij de hand nemen en het samen met hem of haar doen.

Ik ben iemand die pragmatisch de praktische problemen die actueel zijn help hanteerbaar te maken. Maar ik ben geen therapeut, ik kan onderliggende problematiek zoals bijvoorbeeld een depressie niet behandelen. We kunnen er wel achterkomen welke specifieke hulp nodig is, als dat nog niet duidelijk is.