Goed communiceren? Luister actief!

Als u leest “actief luisteren” denkt u vast “oh, dat doe ik al”.

Maar wat is actief luisteren eigenlijk? Als je actief luistert, luister je onbevooroordeeld, open, geïnteresseerd, geconcentreerd, betrokken en nieuwsgierig.

Je luistert zonder vanuit je eigen interpretatiekader te beoordelen wat iemand vertelt. Je probeert de woorden van de ander te begrijpen vanuit het gezichtspunt van die ander. Dat lukt alleen als je echt geïnteresseerd bent in wat de ander te vertellen heeft. En als je er niet te snel van uitgaat dat je iets hebt begrepen, maar dat je de ander de gelegenheid geeft zijn of haar verhaal aan te vullen en te corrigeren als je hem of haar niet goed hebt begrepen.

Vaak is het zo dat als je naar iemands verhaal luistert je het verhaal hoort, en wacht totdat de ander is uitgepraat terwijl je ondertussen je reactie op het verhaal van de ander al in je hoofd aan het voor bereiden bent. Op deze manier ben je niet met je volle aandacht bij het verhaal van de ander, en zul je informatie missen.

Hoe luister je actief?

Je kunt zowel non-verbaal als verbaal laten zien dat je actief luistert.
Non-verbaal door:

  • gebruik te maken van je gelaatsuitdrukkingen (glimlachten, fronsen),
  • oogcontact te maken,
  • en door gebruik te maken van lichaamstaal (knikken met je hoofd, naar iemand toebuigen).

Verbaal:

  • door aanmoedigende woorden te gebruiken als ok, ja ja, oh ja, hmmm. Hiermee stimuleer je de ander om door te praten.

Doel van actief luisteren is om te na te gaan of de gedachten en gevoelens van de spreker zijn overgekomen bij de degene die luistert. Als dat niet zo is dan kunnen die misverstanden weer recht worden gezet.

Actief luisteren en mediation

Als mediator maak ik gebruik van deze techniek zodat je weet dat je vrijuit kunt spreken en dat ik je verhaal graag wil horen.

Als jullie bij me aan tafel zitten, help ik jullie om actief naar de ander te proberen te luisteren. Op deze manier hoor je beter wat nu het eigenlijke probleem van de ander is. Het eigenlijke probleem is namelijk vaak iets anders dan in eerste instantie leek.

Dit was de tweede blog in de serie over effectief communiceren. De volgende keer bespreek ik het herkennen en benoemen van emoties.

 

Bron: H. Prein, Mediation in praktijk. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken, Amsterdam: Boom 2007.

Abonneer op deze blog