Waarom zijn de #TrueSelfie weken zo belangrijk?

Wat een goed initiatief van de NPO om een paar weken structureel aandacht te gaan besteden aan psychische problemen bij jongeren.

Depressie en zelfmoord-geachten maken daar een namelijk groot deel van uit.

Even een paar cijfers om duidelijk te maken hoe nodig het is om hier aandacht aan te besteden.

  • 11% van de jongeren denkt wel eens aan zelfmoord.
  • Dat is zelfs 50% onder de LHBT-jongeren.
  • 1 op de 14 jongeren doet een zelfmoordpoging/ beschadigt zichzelf.
  • Er zijn 121 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 10-25 jaar.
  • (9 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 10-15 jaar.)
  • (39 geslaagde suïcides bij jongeren tussen de 15-20 jaar.)

Het aantal suïcides neemt met de leeftijd toe. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om jongeren zo jong mogelijk al te begeleiden als ze depressief zijn of zelfmoordgedachten hebben. Begeleiding kan ervoor zorgen dat de gedachten beheersbaar blijven. Dan is de kans op een daadwerkelijke suïcide minder groot.

Ik ben dan ook echt blij dat er nu extra aandacht voor is.

Armen die om benen zijn geslagen

En wel om twee redenen:

  • Jongeren of hun ouders die (één van) de programma’s zien en iets herkennen, hopelijk is de drempel om hulp te vragen dan minder hoog.
  • Als er meer in het openbaar over depressies en suïcide wordt gesproken, dan zullen jongeren (en volwassenen) hier ook makkelijker over durven praten.

 

Hieronder vind je een overzichtje met de programma’s die NPO3 gaat uitzenden.

Vanavond 21.10u

Depressie kennistest (BN-ers en het publiek beantwoorden vragen over depressies, symptomen en hoe dit kan worden behandeld.)

Dinsdag 10-4 22.00u

#trueselfie (8 jonge mensen die stappen willen maken naar een beter zelfbeeld en beter om willen leren gaan met negatieve gevoelens.)

Woensdag 11-4 21.40u

Tweestrijd (De ene jongere denkt aan zelfmoord en de andere jongere heeft een terminale ziekte. Zij gaan met elkaar in gesprek.)

Maandag 16-4 21.15u

#jesuisdepri (5 jongeren die depressief zijn of zijn geweest vertellen hun verhaal.)

Abonneer op deze blog